نکات زیبایی و آرایشی صفحه اول

آموزش کشیدن خط چشم مایع

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خط-چشم-مایع
قبل از اینکه از خط چشم استفاده کنید بهتر است که تیوب محتوی خط چشم را به خوبی تکان دهید تا مواد آن به خوبی مخلوط شوند. بعد از تکان دادن در خط چشم را باز کنید اگر روی برس خط چشم ، مقدار زیادی خط چشم بود آن را به لبه ی تیوب بمالید.
از وسط چشم برای کشیدن خط چشم شروع کنید. برس خط چشم را تا جایی که امکان دارد نزدیک به محل رویش مژه ها قرار دهید و سپس شروع به کشیدن خط چشم کنید و آن را به سمت گوشه ی بیرونی چشم خود حرکت دهید.
اگر در مورد کشیدن خط چشم نگران هستید می توانید اول با یک خط چشم مدادی امتحان کنید سپس با خط چشم مایع روی آن بکشید.
بعد از این که کشیدن خط چشم در گوشه ی بیرونی چشم را تمام کردید،یک خط در گوشه ی داخلی چشم خود بکشید و سعی کنید که این خطوط را به هم متصل کنید. خطوط نازکی بکشید و اگر خط اشتباهی کشیدید ، یک چوب پنبه را به آرایش پاک کن بزنید و خطوط اضافه را پاک کنید.
می توانید خط چشم را ادامه دهید تا یک دنباله به آن اضافه کنید و نگاه خود را جذاب تر کنید!
اگر میخواهید یک دنباله به خط چشم اضافه کنید، یک منحنی از گوشه ی خارجی چشم خود رو به بالا بکشید، می توانید آن خط را پُر تر کنید.
اگر می خواهید که خط چشم شما حالت بهتر و دراماتکی پیدا کند می توانید دنباله ی آن را بیش تر به سمت بالا بکشید اما اگر می خواهید تا حالت عادی ای داشته باشد دنباله ی آن را زیاد نکشید.
برای این که دنباله خط چشم شما حالت بهتر و صاف پیدا کند می توانید از یک کارت استفاده کنید به این صورت که کارت را در گوشه ی خارجی چشم خود قرار دهید و سپس خط چشم خود را ادامه دهید.
خط-چشم-مایع
هم چنین می توانید از نوار چسب برای کشیدن خط چشم استفاده کنید. چسب را در گوشه خارجی چشم خود بچسبانید.اگر میخواهید که خط چشم شما حالت بهتر پیدا کند شیب چسب را بیش تر کنید ولی اگر یک خط چشم معمولی می خواهید ،شیب آن را کمتر کنید.
خط-چشم-مایع